O Nama

NVU UrbanHeder-prevrćemo grad naopačke Nova je osnovano 10.02.2013., a registrovano kao nevladina organizacija 16.07.2013.                           

Udruženje je pokrenuto od strane osoba koje imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa mladima i decom. Tokom spomenutog iskustva, iskristalisao se zaključak da se u radu sa mladima, koji često zna da bude nepredvidljiv i pun izazova, gotovo izvesno može računati na entuzijazam, kreativnu energiju i potencijal. I to je upravo ono što gradi mostove između mladih koji se razlikuju i čini njihovo iskustvo (ali i naše) bogatijim.

Od osnivanja udruženja 2013. godine uspešno je realizovano 2 višemesečna projekta, a 3 projekta su još u toku. Takođe, organizovale smo i/ili učestvovale smo na preko 20 pojedinačnih događaja, uličnih aktivnosti, manifestacija, radionica, fešti i inicijativa u našoj lokalnoj zajednici i šire.

Takođe, smatramo da je spoj kreativnosti i aktivizma mladih osoba je jedan od najefikasnijih načina za prevazilaženje učmalosti malih sredina.

Naš cilj je podsticanje djece, omladine i žena na kulturno umjetničko stvaralaštvo kao na sredstvo za promenu i građanski aktivizam. Trudimo se da sve naše aktivnosti realizujemo na otvorenim ili zatvorenim javnim prostorima kako bi ih revitalizovali, vratili im stari značaj, ali senzibilisali naše građanstvo na rodne i starosne smernice u preoblikovanju ovih urbanih resursa.

MISIJA:

Misija Udruženja građana Urban Nova je osnaživanje mladih i žena za kulturno stvaralaštvo i umetničko izražvanje putem drame, muzike, plesa, literalne i likovne umetnosti i žurnalizma

VIZIJA:

Vizija Udruženja građana Urban Nova je inkluzivno društvo u kojem  mladi i žene promovišu kulturu nenasilja i ravnopravnosti putem kulturno-umetničkog stvaralaštva.

 

Ciljevi udruženja su:

 

 1. Podsticanje mladih ljudi i žena za kulturno-umjetničko stvaralaštvo
 2. Podsticanje omladinskog i ženskog stvaralačkog rada i izdavaštva
 3. Edukacija u polju kreativno-umjetničkog stvaralaštva i informisanja djece i mladih
 4. Razmjena iskustava, saradnja i umrežavanje sa pojedincima, ustanovama i/ili organizacijama istog ili sličnog polja delovanja
 5. Istraživački rad u pogledu kulturnih potreba mladih ljudi i žena i mogućnostima kreativnog stvaralaštva ove ciljne grupe u našem društvu
 6. Promocija kulture nenasilja, socijalne inkluzije, ravnopravnosti polova, kao i zdravog i racionalnog odnosa prema okolini putem kreativno-umetničkog stvaralaštva mladih ljudi i žena i unapređivanja položaja mladih i žena u lokalnim zajednicama i društvu
 7. Valorizacija i mapiranje urbanih resursa grada kao i zaleđa Boke Koterske

 

 

Djelatnosti :

Djelatnosti  udruženja  su:

 • osnaživanje vještina javnog nastupa i prezentovanja kod mladih i žena putem korišćenja muzike, plesa i tehnika drame
 • osnaživanje komunikacijskih i vještina pismenog izražavanja mladih i žena putem literarnih i žurnalističkih formi
 • osnaživanje vještina neverbalne komunikacije mladih i žena pomoću likovnih formi i tehnika drame
 • izdavanje časopisa i magazina
 • osmišljavanje i implementacija Internet portala za mlade ljude i žene
 • organizovanje konkursa za izbor fotografija, literalnih radova ili dizajnerskih riješenja
 • organizovanje radionica, treninga, seminara, tribina i okruglih stolova i info pultova
 • organizovanje letnjih škola i kampova, studijskih posjeta, omladinskih razmjena, događaja i festivala
 • organizovanje fokus grupa, intervijua, anketa i prikupljanje životnih priča mladih i žena
 • objavljivanje rezultata istraživanja i izveštaja i promocija dobrih praksi
 • organizovanje različitih aktivnosti ( uličnih akcija, mirnih protesta, kampanja, javnih događaja, tribina, festivala, izložbi, koncerata, predstava, okruglih stolova i radionica) sa ciljem unapređivanja položaja mladih i žena u lokalnim zajednicama i društvu
 • implementacija aktivnosti na javnim prostorima u gradu
 • valorizacija napuštenih javnih objekata u gradu
© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners