• 19
  Jan
  2020
 • Posted by
 • Posted in
  Uncategorized
 • Discussion
  Comments Off on Ženska nezavisna kulturna scena – istraživanje i umrežavanje

Ženska nezavisna kulturna scena – istraživanje i umrežavanje

Kakav je položaj žena u kulturi Crne Gore? Da li žene nailaze na prepreke u polju kulture i, ako nailaze, o kakvim preprekama je riječ? Na koji način se mogu poboljšati uslovi za učešće žena u kulturi i ko je odgovoran za to poboljšanje?

Ovo su sve pitanja na koja će pokušati da odgovore NVO NOVA i NVO URBAN NOVA sprovodeći istraživanje položaja i potreba žena u kulturi u okviru projekta „“ koje je u toku. Na sledećem linku https://forms.gle/KzbhqbW7nsm8qpb47  nalazi se upitnik namjenjen ženama koje djeluju u polju kulture u Crnoj Gori. Ispunjavanjem upitnika pomažete nam da sprovedemo istraživanje i dođemo do preciznih i kvalitetnih podataka za nastavak našeg projekta i daljih aktivnosti.

Ovom projektu prethodilo je osnivanje “Ženske mreže u kulturi” u martu 2019. godine.  Na konferenciji koju je tada organizovala NVO NOVA u okviru projekta “Ženama je kultura važna”, podržanom od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, djelatnice u kulturi saglasile su se da postoje prepreke za puno učešće žena u kulturi i tom prilikom je formirana neformalna mreža kao podrška svim akcijama koje će ženama omogućiti da snažnije zakorače u polje kulture i transformišu ga.

Kroz projekat „Ženska nezavisna kulturna scena – istraživanje i umrežavanje“ koji, uz podršku Ministarstva kulture, partnerski realizuju NVO NOVA i NVO URBAN NOVA, biće dalje razvijena “Ženska mreža u kulturi”postavljanjem portala i sprovođenjem različitih aktivnosti kojima će biti povećan njen uticaj. Takođe, biće sprovedeno istraživanje položaja i potreba žena u kulturi u različitim područjima, kojim će biti obuhvaćene kako stručnjakinje u institucijama kulture i u akademskoj zajednici, tako i nezavisne akterke kulture. Na taj način biće identifikovani ključni problemi u pristupu žena kulturi kojima će se ubuduće baviti NVO NOVA i NVO URBAN NOVA, kao i svi oni nezavisni akteri/akterke kulture koji djeluju u smjeru poboljšanja uslova za djelovanje žena u kulturi, kao i u smjeru transformaciju crnogorske kulturne scene u smislu afirmacije savremenih kulturnih praksi, novih oblika angažovanja u području kulture i promjene tematskih fokusa.

 

© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners