• 02
  Nov
  2017
 • Posted by
 • Posted in
  Uncategorized
 • Discussion
  Comments Off on TransEuropa konferencija u Madridu

TransEuropa konferencija u Madridu

Posle uspješno organizovanog decentralizovanog događaja TransEuropa Open- “Why waitin’?” u Herceg Novom, predstavnica NVO Urban Nova bila je pozvana da predstavi inicijative i potencijalne mreže saradnje u Crnoj Gori, na glavnom programu festivala TransEuropa 2017. u Madridu 25.-29. oktobra 2017.

TransEuropa je rezultat procesa sudjelovan ja koji se dešavaju širom Evrope, koji uključuje stotine mobilizovanih aktivista, političara, filozofa i umjetnika kako bi se postigao istinski translokalni festival.

TranEuropa je transnacionalni umjetnički, kulturni i politički festival od 2007. u organizaciji Evropskih alternativa- mežunarodne organizacije civilnog društva i građanskog pokreta koji za cilj ima promociju demokratije, jednakosti i kulture izvan nacionalnih država.

U posljednjih deset godina, TransEuropa je privukla hiljade učesnika na samom festivalu, kao i učesnika kroz decentralizovane strukture događaja visokog profila u više od desetak evropskih gradova.

Za izdanje 2017, pod radnim nazivom Konvergentni prostori, glavni grad za Transeuropa festival je Madrid. Glavni ciljevi TransEuropa su pružiti inovativne, transnacionalnu i otvoreni format kulturne i političke rasprave; podsticanje razmjene, saradnje i uzajamne podrške između učesnika, a služe kao tačka konvergencije za političke, umjetničke i građanske aktere društva. Festival je trajao pet dana i pokrivao je tri glavne tematske obasti (Evrope kao utočište, Gradovi promjena i Evropa kao zajedničko dobro) kroz kombinaciju formata u rasponu od predavanja, participativnih radionica, umjetničkih intervencija, performansa, projekcija, muzičkih programa i političkih rasprava.

Središte TransEuropa festivala činili su i još uvjek čine hiljade ljudi koje je učestvovalo i kojima i oblikovana TransEuropa u posljednjoj deceniji, a takođe i aktivisti i umjetnici koji dolaze iz cijele Evrope i koji se sastaju sa lokalcima da stvaraju i razmjenjuju svoje inicijative za alternativnu Evropu. Organizatori vjeruju da je jako važno da učesnici festivala na ovaj način osiguravaju razvoj zajednice praksi i vrijednosti koje mogu rasti i razvijati cijeli TransEuropa programski koncept koji čine radionice, umjetničke predstave, izložbe, susreti članova platforme i opštinskih vijeća u cijeloj Europi, stručnjaka i aktivista iz oblasti migracijske politike i aktivizma, te razmjene između različitih medija i novinarskih formata, debate o feminizmima i feminizacije politike, artivisma, i mnogo više.

Sljedeći TransEuropa festival planiran je za 2019. godinu, a grad domaćin biće poznat tokom 2018.

© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners