• 22
  Dec
  2017
 • Posted by
 • Posted in
  Uncategorized
 • Discussion
  Comments Off on Završen projekat Western Balkan Creative Clash

Završen projekat Western Balkan Creative Clash

Poslije godinu i tri mjeseca, projekat Westrn Balkan Creative Clash je završen.

Navedeni projekat za  cilj je imao osnaživanja kreativne i umjetničke zajednice u lokalnim zajednicama, okupljanjem profesionalnih umjetnika i predstavnika institucija sa fokusom na podsticaj razvoja dinamike lokalne kreativne industrije i uvođenje koncepta i praksa umjetničkih intervencija u organizacijama (AIO) u Novom Sadu, Strugi i Herceg Novom.

Projekat je podržan finansijski od strane Balkan foundation for Arts and Culture (BAC). Nosilac projekta bila je NVO Kultura Nova iz Novog Sada, Srbija, dok su NVO Tillt iz Geteburga, Švedska, NVO LDA iz Struge, Makedonija i  NVO Urban Nova iz Herceg Novog, Crna Gora bile partnerske organizacije.  Projekat je počeo  01.09.2016.

 

Tokom trajanja projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

 • Studijska posjeta organizaciji TiLLT u Geteborgu, Švedska
 • AIO Akademija- obuka učesnika projekta u Strugi, Makedonija
 • Umjetničke intervencije u organizacijama- po 3 u svakoj od lokalnih zajednica partnerskih organizacija
 • Završna konferencija u Novom Sadu
 • Izdata publikacija o procesima implementiranja AIO moetoda

NVO Urban Nova, Herceg Novi, u sklopu projekta Western Balkan Creative Clash, sprovela je tri umjetničke intervencije u organizacijama (UIO) koje prevashodno nemaju umjetničko okruženje.

Usled promjene lokalne vlasti došlo je do promjene svih načelnika/ rukovodioca organizacija koje su prethodno kontaktirane (Sekretarijat za komunalne poslove i ekologiju, Agencija za izgradnju i razvoj grada, Turistička organizacija Herceg Novi), te je projetni tim tokom perioda maj- septembar 2018. održao sastanke sa kojima je o projektu i UIO metodi obavestio nove predstavnike, koji nisu bili zainteresovani za saradnju.

Kontaktirali smo i sledeće institucije/ organizacije: Javni servis „Radio Herceg Novi“, Radio „Jadran“, JU Muzej i galerija Herceg Novi, Institut Igalo koji nisu bili zainteresovani za saradnju u datom trenutku.

Na kraju mukotrpnog traganja, interes za umetničku intervenciju iskazali su JU „Naša radost“- vrtić Igalo, Košarkaški klub „Galeb“ i NVO „Avenir“ sa OŠ „Dašo Pavičić“

Projektni tim je  putem susreta sa predstavnicima organizacija i institucija uradio analizu potreba potencijalnih organizacija i povezao umetnike za preostale dve intervencije.

I Intervencija: Udruženje likovnih umjetnika Herceg Novi i Košarkaški Klub „Galeb“ Herceg Novi

Trener Košarkaškog kluba „Galeb“ nas je upoznao sa stuacijom u klubu u pogledu broja i kategorija polaznika, dinamike treninga i utakmica, kao i teme na kojima bi želio da se sa polaznicima kluba radi kako bi odnosi saigrača u klubu bili kvalitetniji.

Članovi Udruženja likovnih umjetnika Herceg Novi zatim su organizovali radionice tokom septembra i oktobra 2017. sa igračima iz pionirske kategorije KK „Galeb“. Teme radionica bile su: „Košarka je igra“, „Idoli“, „Timski rad“, „Pobeda/Poraz- kako se osećam“, „Za mene je trener…“, „Fer igra“. Za svaku od teme predviđeno je po dve, a za neke „Timski rad“ i „Fer igra“ po tri radionice.

Umjetnici su u radu sa učesnicima koristili sledeće tehnike: crtanje kroki ilustracija, strip, kolaž, brzo crtanje pojedinačnih asocijacija, priča u slikama i drugo, sa ciljem razvijajanja sposobnosti pronalaženja alternativnih riješenja i razmišljanja.

Najoriginalniji radovi su dizajnirani kao nalepnice i plakati kojim je javnost pozvana na turnir u uličnom basketu i otvaranje izložbe svih radova nastalih na radionicama. Turnir je održan tokom Međunarodne dječije nedelje, a učešće su uzela i djeca koja ne treniraju u KK „Galeb“ Prisutni su posetili izložbu radova nastalih tokom intervencije koji su bili izloženi na košarkaškom igralištu „Karača“.

II Intervencija: Baletska pedagoškinja i kolektiv vrtića JU „Naša radost“ u Igalu

Tokom septembra i oktobra 2017. sa vaspitačicama (2 vaspitačice i pripravnica) je  urađeno više radionica uz prisustvo dece iz vaspitne grupe gdje je umjetnica  objasnila  nastanak koreografije kao proces i interdisciplinarni rad. Vaspitačice su iskazale želju da prošire set znanja i vještina na ovu temu, s obzirom da svake godine rade koreografije sa svojim vaspitnim grupama. Dogovoreno je da se, bez obzira na užu profesionalnost umjetice (baletska koreografkinja) sa djecom radi pokret umesto baleta. Sa vaspitačicama su rađeni primeri povezivanja gradiva koje djeca uče, kao i njihovih među odnosa sa nastankom koreografije. Pokret je prikazan kao tehnika koja mora imati poruku i pouku, ali i kao način da djeca istražuju i otkrivaju svet oko sebe i dalje razvijaju osećaj sigurnosti, jačaju samopouzdanje, samostalnost i samokontrolu.

Tokom radionica sa djecom, umjetnica je bila u svojstvu mentorke vaspitačicama koje su kroz razgovor sa djecom i na osnovu aktuelnog plana i programa napravili dogovor da rade koreografiju na temu grada (s obzirom da je 28. oktobar dan oslobođenja Herceg Novog). Vaspitačice su sa djecom radile i mimo radionica, uz preporuke umetnice. Tako je na osnovu pijesmica koje djeca znaju o gradu, izabrana muzika za koreografiju (lokalnog autora i izvođača). Na osnovu povjezivanja prethodnog naučenog na temu bontona, sa djecom je rađen pokret kojim djeca poručuju koje je ponašanje dobro a koje loše u odnosu prema gradskom prostoru i životnoj sredini. Djeca su, u zavisnosti od svojih interesa, učestvovala u radu grupe (grupa koja izvodi pesmu vokalno i uz pokret, grupa koja prati melodiju stvaranjem skulptura u prostoru i grupa koja stvara sopstvenu koreografiju). Koreografija „Moj grad“ je prikazana povodom Dana grada za decu iz ostalih 6 vaspitnih grupa.

III intervencija: Profesorica operskog pevanja, sa NVO „Avenir“ u OŠ Dašo Pavičić

Sa direktorom škole i predstavnicima NVO“Avenir“ održani su sastanci gdje samo se složili da je UIO najbolja metoda ukoliko odabrana umjetnica radi radionice u kojoj će kreirati i staviti na scenu jednu muzičku sekvencu iz područja muzičkog stvaralaštva.  Za ovaj rad smo izabrali muzičku komediju “Jadnici” po istoimenom delu Viktor Igoa, u kojoj se kroz muzičke partiture obrađuju teme  bliske Viktor Igou: sloboda, različitost, ljudska prava, prava deteta….Za ciljnu grupu odabrali smo učenike 4 razreda.

Umjetnica je dobila termin i prostor za rad (“Svečanu salu”sa svom za rad potrebnom logistikom: scena, osvjetljenje, ozvučenje, piano…). Okupljena grupa djece je bila vrlo motivisana, tako da su djeca koja nikad nisu učila francuski jezik, za kratko vreme počela da pevaju na francuskom i glume. Nije dolazilo do osipanja u grupi.

Za završni događaj, 20. decembra, urađena je prezentacija intervencije u vidu izvođenja muzičko- dramskog izvođenja 3 partiture iz mjuzikla “Jadnici”: Bonjour Paris (Dobar dan Parizu), A la volonté du peuple  (Za volju naroda), La faute à Voltaire (za to je kriv Volter). Deca su izvela numere pred svojim vršanjacima i učiteljicama, kao i nastavnicima muzičkog i likovnog.

 

© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners