• 15
  Aug
  2017
 • Posted by
 • Posted in
  Uncategorized
 • Discussion
  Comments Off on Prvo izvođenje predstave “Moramo li ga čekat?” na festivalu Španjola 2017

Prvo izvođenje predstave “Moramo li ga čekat?” na festivalu Španjola 2017

NVO Urban Nova je u  sklopu festival Španjola 017 izvela prvo izvođenje predstave „Moramo li ga čekat’?“. Pred prvo izvođenje predstave, održane su dve radionice sa ciljem da se uz pomoć učesnika/ca radionica  dalje razvija adaptacija Beketovog klasika „Čekajući Godoa“ da bi se 10. avgusta predstava premijerno prikazala širem delu publike.

Projekat „Moramo li ga čekat’?“ je pozorišna produkcija koja nastajala u slobodnoj interakciji umjetnika i publike; koristeći eksperimentalne metode; izmedju ostalog i metode   ‘forum teatra’ . Krajnji cilj je da se publici  ponudi nova verzija Beketovog „Godoa“,  sa ženskom postavkom i ženskim promišljanjem ‘velikih’ tema. Scenario i režiju  potpisala je  dramaturškinja  Slađana Vujović.

Polazna drama ‘Čekajući Godoa’, napisana 1949. bavi se pitanjem smisla života,  sa isključivo muškog aspekta. Autor  Samuel Becket , kao i kasnije njegovi nasljednici, nisu dozvoljavali ženama da igraju u ovoj drami sve do 2006. kada je jedna italijanska pozorišna trupa dobila parnicu na sudu, te time izvojevala svojevrsnu pobjedu civilnih (rodnih) prava.

Polazna tačka za učešće NVO Urban Nove u ovom projektu je bila  želja da omogućimo ženama da se čuje njihova misao na temu smisla i besmisla života, i njihov način bavljanja istim. Krajem 2015. održane su 2 radionice u Herceg Novom i Kotoru; usledio je istraživački proces u kojem su žene imale priliku da iskažu svoja razmišljanja, nade, strahove i ideje.  Projekat „Moramo li ga čekat’?“  je u različitim fazama svoje realizacije finansijski podržan kroz različite fondove: The Pollination Project, 2015. (pilot radionice), Ekumenske inicijative žena, 2017. (prikupljanje istraživačke građe za pisanje scenarija, honorari za pripremu predstave), Mediterranean Women’s Fund, 2017. (uključivanje mladih žena i devojčica u projekat kroz radionice pripreme scenarija).

Cilj je bio da rezultat  saradnje sa umetnicama i nadasve zanimljivog kreativnog procesa, bude produkcija  koja će se baviti pitanjima ženskog razmišljanja kroz medijum pozorišne umjetnosti, a žene – učesnice naših aktivnosti, da budu deo te stvaralačke avanture. Stoga su aktivnosti finalnog informisanja i testiranja predstave pred publikom, kao i sama premijera “Moramo li ga čekat’?” realizovane  kroz  projekat StroNGO- Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj/ program Evropske unije IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro, kao promocija aktivizma i to kao deo programa festivala Španjola 017 što nam je omogućilo veliki odziv učesnika/ca i publike.

Radionice je (jedna u amfiteatru Doma omladine a druga na trgu Sima Matavulja) posetilo  20 učesnika/ca različitih profila i profesija koji/e su nam dali korisne povratne informacije i sa kojima je razvijana kvalitetna diskusija gde je prikazano Beketovo delo posmatrano sa aspekta književnosti, psihologije, filozofije, rodnih prava i aktivizma.

Prvo izvođenje predstave je ispratilo oko 60 osoba koje su svojim interakcijom tokom predstave i reakcijama posle predstave dali ocenu da je promišljanje rodne ravnopravnosti na ovaj način vrlo podsticajno i učinkovito.

© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners