• 03
  Jul
  2017
 • Posted by
 • Posted in
  Uncategorized
 • Discussion
  Comments Off on Završen projekat “Ošarenimo grad”

Završen projekat “Ošarenimo grad”

Od decembra 2016. godine do juna 2017. realizovali smo projekat „Ošarenimo grad“ koji je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo.

Kratkoročni rezultati projekta su:

 • objavljen poziv za kreativna rešenja za intervencije na javnim prostorima
 • na konkurs pristiglo 6 inicijativa
 • izabrana tri kreativna rešenja za intervencije na javnim  prostorima (Akcija krečenja zida i Hate free school mural u OŠ „Orjenski bataljom“- 3x15m, 2 nicijative spojene u jedan program: Film i/ili knjiga; Mural 20000 milja iznad Herceg Novog- 3x9m)
 • održano 5 sastanaka sa predstavnicima lokalnih NVO, 10 sa predstavnicim Opštine, institucija i 3 razgovora sa predstavnicima medija;
 • tri kreativna rešenja sa kulturnim propratnim programom realizovana na javnim prostorima u Herceg Novom (Hate free school: krečenje zida uz druženje sa volonterima i radionicu prevencije govora mržnje; oslikavanj zida uz druženje sa volonterima i zakusku; Film i/ili knjiga: 5 susreta, projekcije, razgovor i zakuska; 20000 milja iznad Herceg Novog: oslikavanje zida, završni događaj uz prisustvo predstavnika institucija, medija i svih zainteresovanih građana

Dugoročni razultati:

 • Unapređena saradnja građanstva i Opštine u pogledu korišćenja javnih prostora- proces započet; preporuke od strane civilnog sektora iznete
 • Olakšani procesi pripreme i realizacije budućih inicijativa i intervencija u javnim prostorima: dobijene informacije o objaktima u vlasništvu Opštine od kojih bi neki u budućem periodu mogli biti dati civilnom sektoru na korišćenje; predstavnici NVO-a i neformalnih grupa upoznati sa procedurama, kao i sa svim komplikacijama koje mogu nastati; predstavnici institucija saglasni da se procedure izdavanja dozovla moraju pojednostaviti i biti transparentnije kad su u pitanju aktivnosti civilnog sektora
 • Promena stavova o korišćenju javnih prostora u Herceg Novom- stavovi građana/ki izneti na našoj FB stranici, kao i na u komentarima na medijskim portalima koji su izveštavali o projektnim aktivnostima i rezultatima u najvećem broju slučaja su pozitivni i podržavajući; veliki broj pregleda, sviđanja i deljenja sadržaja koji govore o projektnim aktivnostima

Promena ponašanja građana/ki Herceg Novog kada je reč o korišćenju javnih prostora; uspostavljena je saradnja sa Agencijom za izgradnju i razvoj Herceg Novog i dogovor o zajedničkim aktivnostima drugog projekta koji naša organizacija realizuje; takođe, Udruženje likovnih umjetnika Herceg Novi sa Agencijom je dogovorilo izradu još jednog murala u Parku Boka.

Ocena građanstva iskazana putem reakcija na našoj FB stranici, kao i na medijskim portalima je pozitivna, tako da smatramo da smo odgovorili na potrebe da se u Herceg Novom zapušteni javni prostori oživljavaju. Smatramo da su građani, zahvaljujući kontinuiranom medijskom izveštavanju o našim projektnim aktivnostima upoznati o važnosti iniciranja različitih kreativnih intervencija i da smo preneli poruku da, iako ponekad administracija zna biti spora, ipak ne može zaustaviti realizaciju dobrih ideja.

Dok smo radili intervencije u prostoru, imali smo prilike da razgovaramo sa građanima, ohrabrili ih da okupe timove i započnu realizaciju ideja koje imaju (oslikavanje drugih zidova, organizovanje aktivnosti na otvorenom…)

© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners