• 28
  Aug
  2016
 • Posted by
 • Posted in
  Projekti
 • Discussion
  Comments Off on Western Balcan Creative Clash

Western Balcan Creative Clash

Dio aktivnosti programa NVO Urban Nova realizovaće kroz projekte za koje su dio ili sredstva u cjelini obezbjeđena kroz učešće kao partnerska organizacija.

Western Balkan Creative Clash -To je švedski model koji mi želimo da primjenimo u Crnoj Gori, spajanje biznis ili javnog sektora sa umjetnicima, koji svojim radom i rješenjima mogu da doprinesu unapređivanju rada tih organizacija.Projekat je podržan finansijski od strane BAC-Balcans Art and Culture fund, European Cultural Foundation i Swiss Confederation. Nosilac projekta je NVO Kultura Nova iz Novog Sada, Srbija, dok su NVO Tillt iz Geteburga, Švedska, NVO LDA iz Struge, Makedonija i  NVO Urban Nova iz Herceg Novog, Crna Gora partnerske organizacije.

Trajanje projekta: 01.09.2016.- 31.12.2017.

Projektom su predviđene sledeće aktivnosti:

 1. Istraživanje o kulturnim potrebama i praksama u lokalnim zajednicama
 2. Studijska posjeta u Švedsku
 3. AIO akademija u Strugi
 4. Pilotiranje AIO modela-Umetničke intervencije u neumetničkim okruženjima (3 umetnika u 3 organizacije/institucije)
 5. Promocija projektnih rezultata
 6. Publikacija
 7. Završna konferencija u Novom Sadu
 8. Umrežavanje organizacija koje su implementirale AIO model

Očekivani rezultati projekta WBCC:

– Ostvareno razumjevanje koncepta Artistic interventions in organizations i razvijene učinkovitie alatke za eksternu komunikaciju

– Identifikovana svestrana grupa potencijalnih organizacija i umjetnika za sudjelovanje

– Prepoznate potrebe organizacija i kapaciteta umjetnika za rješavanje i odgovaranje na te potrebe

– Identifikovani i usklađeni parovi organizacija sa umjetnicima

– Povećano praktično empirijsko razumjevanje metoda među partnerima i akterima sa Zapadnog Balkana

– Ostvareno uzajamno razumjevanje projekta i procesa među učesnicima (umetnika i organizacija) i izgrađeni kapaciteti umjetnika za rješavanje pitanja organizacija sa metodologijom AIO

– Povećane mogućnosti za umjetnike da rade u novoj sredini i dopru do nove publike

– Povećana otvorenost i motivacija organizacija da prepoznaju i koriste umjetničke kompetencije za socijalno održivi razvoj

– Povećana ponuda umjetničke produkcije

– Povećana javna i medijska promocija i pokrivenost projekta, kao i vrijednosti projekta

– Poboljšana vidljivost, produžen uticaj i širenje projekta i njegovih vrijednosti kroz razvijene alatke dobre prakse

– Unaprijeđena promocija i zagovaranje za institucionalnu podršku i šire usvajanje AIO

– Proširena partnerstva, saradnja i razvijena regionalna mreža sa potencijalom da se saradnja ozvaniči

© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners