• 20
  Sep
  2016
 • Posted by
 • Posted in
  Projekti
 • Discussion
  Comments Off on StroNGO- Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj

StroNGO- Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj

socijalni_marketing-fit-199x112Projekat: StroNGO- Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj. Projekat je odobren kroz program Evropske unije IPA 2014 Civil Society. Nosilac projekta je NVO Expeditio, a partnerske organizacije su: NVO Naša Akcija, NVO Agora, NVO Napredak i NVO Urban Nova.

 Sredstva koja su opredeljena za aktivnosti NVO Urban Nova iznose oko 6.000,00 Eura za godinu dana.

Trajanje projekta: 01.02.2016.- 31.12.2018.

Projektom su predviđene sledeće aktivnosti:

– Organizovanje 5 treninga za unapređenje rada nevladinih organizacija (2 tokom 2016: april i jul 2016.)
– Organizovanje 5 treninga za profesionalni razvoj lokalnih neladinih organizacija (2 tokom 2016: jun i jul 2016.)
– Mentorski rad s partnerskim organizacijama u cilju rješavanje njihovih razvojnih potreba (1 x mesečno)
– Edukacija partnerskih organizacija o sprovođenju projekata kroz njihovo praktično vođenje kroz proces realizacije postojećeg projekta (tokom 2017- 2018.)
– Organizovanje 12 događaja koji će uključivati voluntere/ke (1 godišnje; oktobar 2016.)
– Izrada online baze podataka volontera/ki u Boki Kotorskoj (2016-2018.)
– Odabir metodologije i dokumenata/strategija za koje će se vršiti praćenje (monitoring) i izvještavanje (septembar- oktobar 2016.)
– Priprema 3 godišnja izvještaja o sprovođenju lokalnih strategija (novembar- decembar 2016.)
– Organizovanje 15 događaja u 4 grada Boke Kotorske u cilju promovisanja dobrih praksi (1 godišnje, avgust 2016.)
– Odabir tema/strategija i izrada akcionog plana za sprovođenje 2 kampanje javnog zastupanja (tokom 2016.)

Očekivani rezultati projekta StroNGO:

– Razvijeni kapaciteti lokalnih nevladinih organizacija kroz organizovanje 10 treninga za predstavnike/ce nevladinih organizacija
– Osnažene partnerske organizacije kroz mentorski pomoć koju će im pružiti Expeditio
– Podstaknut i razvijen volonterska aktivizam u lokalnim zajednicama kroz sprovođenje 15 aktivnosti
– Povećana transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti kroz zajedničke aktivnosti praćenja stanja (monitoring) i izvještavanja u 3 oblasti (mladi; zaštita životne sredine, zaštićena područja i baština; kultura) u 4 opštine
– Prenesena znanja o dobim praksama kroz organizovanje 15 javnih događaja na teme aktivizma, uključivanja građana/ki u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici
– Unapeđeno zakonodavstvo na lokalnom novou i iskustvo nevladinih organizacija kroz sprovođenje 3 zajedničke inicijative javnog zastupanja

 

strongoeu_logo-fit-280x41

© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners