• 05
  Oct
  2014
 • Posted by
 • Posted in
  Projekti
 • Discussion
  Comments Off on „Nedeljom u parku“

„Nedeljom u parku“

„Nedeljom u parku“, oktobar 2014. godine, saradnja sa školom sporta „Sportikus“.

 1. Revitalizacija javnih prostora u Herceg Novom (Park Boka)
 2. Događaj posetilo više od 50 dece i njihovih roditelja
 3. Unapređena kulturna ponuda grada kada je reč o besplatnom programu i sadržajima za decu
 4. Deci predstavljene veštine zdrave kompeticije i ferplay-a
 5. Unapređena saradnja  NVO
 6. Promocija zdravih stilova života

 

© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners