• 07
  Oct
  2014
 • Posted by
 • Posted in
  Projekti
 • Discussion
  Comments Off on Obilježavanje Dječije nedelje- „Volim što sam dijete, jer…“,

Obilježavanje Dječije nedelje- „Volim što sam dijete, jer…“,

Obeležavanje Dečije nedelje- „Volim što sam dijete, jer…“, oktobar 2014. godine; saradnja sa JUK „Herceg fest“.

Zajedno smo obilježili Dječiju nedelju sa aktivnostima koje su bile namjenjene najmlađima u parku Boka.

 1. Obeležavanje Dečije nedelje
 2. Osnaživanje građana za zajedničko učešće i aktivizam
 3. Unapređivanje saradnje na relaciji NVO- javna ustanova- građani
© 2016 Urban Nova. All rights reserved.
Our Partners